Książki - "Opowieści Barbary Wachowicz"

"Marie jego życia"

"Marie jego życia"

Marie jego życia to monografia dziejów miłości autora "Trylogii". Na podstawie wielu nowych odkryć, listów, pamiętników, wspomnień rodzinnych autorka odtworzyła losy pięciu Marii, które wpisały się w życie i twórczość Henryka Sienkiewicza, stały się pierwowzorami jego bohaterek. Wątki uczuciowe przeplatają się z udokumentowanymi i barwnie skreślonymi dziejami najsławniejszego pisarza polskiego. Poznajemy jego gniazdo rodzinne, czas młodości, przygody, jakich doświadczył podczas wielkiej wyprawy amerykańskiej, inspiracje twórczości, służbę zniewolonej ojczyźnie, wielkość międzynarodowej sławy, relacje o pierwszej w naszych dziejach Nagrodzie Nobla. Poznajemy też osobowość Henryka Sienkiewicza, cechy jego charakteru, pasje, gorycze i radości. Książka otrzymała I nagrodę Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza

"Dom Sienkiewicza"

"Dom Sienkiewicza"

Opowieść o losach "daru narodowego", jakim był ofiarowany Sienkiewiczowi majątek Oblęgorek na Kielecczyźnie, a także o losach najbliższych autora Trylogii - dzieci, wnuków, prawnuków, tych którzy są wśród nas. "Dom Sienkiewicza" to także relacja o związkach autora "Krzyżaków" z Wielkopolską i dziejach pięknego Muzeum Sienkiewicza w Poznaniu fundacji Ignacego Mosia. W życie autora "Bez dogmatu" wpisał się także znacząco świetny ród Krasińskich z Radziejowic na Mazowszu. Barbara Wachowicz jest odkrywczynią rewelacyjnej - przytoczonej w książce - korespondencji Sienkiewicza z tym domem, który miał dewizę: "Miłość Ojczyzny naszym prawem".

"Nazwę Cię - Kościuszko!"

"Nazwę Cię - Kościuszko! Szlakiem bitewnym Naczelnika w Ameryce"

Barbara Wachowicz jest jedyną osobą, która przemierzyła cały amerykański szlak ośmiu lat walk Tadeusza Kościuszki. Przewędrowała dwadzieścia tysięcy kilometrów od granicy kanadyjskiej po Charleston nad Atlantykiem. Zawiera bezcennne odkrycia - między innymi list naczelnego wodza - George Washingtona stwierdzający autorstwo Tadeusza Kościuszki w stworzeniu legendarnej twierdzy West Point. Książka relacjonuje wielki czyn "Bohatera dwóch światów" w dziejach wojny o niepodległość USA, uhonorowany listem prezydenta USA, twórcy Deklaracji Niepodległości - Thomasa Jeffersona, dozgonnego przyjaciela Kościuszki, który napisał do Naczelnika: "Od jednego człowieka tylko jedno życie wziąć można, a Ty dałeś nam najcenniejszą część swego i my teraz zbieramy owoce. Każdy prawy Amerykanin kocha Cię i czci". Książka jest dowodem prawdziwości tych słów, prezentuje wielu współczesnych Amerykanów, otaczających Kościuszkę wdzięczną pamięcią. Szczególne miejsce zajmuje opis miasta Kosciusko w stanie Mississippi, które jest prawdziwym sanktuarium pamięci Tadeusza Kościuszki. Książka - jak wszystkie pozycje Barbary Wachowicz jest bogato ilustrowana, m.in. bezcennymi archiwalnymi portretami Kościuszki i oryginalną ikonografią z XVIII w, a także zdjęciami wszystkich piętnastu stanów przez które wiodła bitewna droga Naczelnika.