Gdzie można spotkać pisarkę

Kwiecień


Sukces "Wigilii Polskich" we Wrocławiu

Spektakl Barbary Wachowicz "Wigilie Polskie" prezentowany na scenie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu został przyjęty entuzjastycznie przez publiczność i co najważniejsze przez młodzież. Załączona ulotka informuje z jakimi Wielkimi Polakami miała szansę spotkać się publiczność wrocławska. A oto fragmenty recenzji:

Autorka i reżyserka "Wigilii Polskich" życiorysy Wielkich Polaków zna perfekcyjnie. Czytała ich listy, podróżowała śladami, przyjaźni się z rodziną (także z potomkami siostry Tadeusza Kościuszki). Dzięki temu postaci znane z kart książek i pomników stają się zwykłymi ludźmi targanymi wątpliwościami, tęskniącymi za ojczyzną, kochającymi rodzinę. (...) Barbara Wachowicz nie zapomniała także o wrocławskich kontekstach, zwłaszcza słynnym spotkaniu Juliusza Słowackiego z matką Salomeą w 1848 roku po 18 latach rozłąki, czy działalności studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, Jana Kasprowicza.
Magda Talik (link do recenzji) "Wigilie Polskie". Widowisko Barbary Wachowicz pełne emocji.

Barbara Wachowicz ze swą ekipą schroniła się więc wśród tłumu wzruszonych, skupionych i zachwyconych wrocławian. Wyczarowała widowisko monumentalne z interesującymi odnośnikami do polskiej przeszłości śląskiej stolicy, z udziałem filomatów - uczniów klasy o profilu teatrologicznym Liceum imienia Mickiewicza. Spisali się wspaniale. (...) Podziwiałem wrocławskie chóry, harcerzy, kolędującą dzieciarnię. (...) Barbaro! Cieszę się z waszego wrocławskiego sukcesu, ale nie spocznę, póki nie sprowadzę was z powrotem do Poznania, iżby cały przyszły grudzień rozbrzmiewał patriotyzmem, tradycją i obrazami z narodowej historii w setną rocznicę odzyskania niepodległości i stulecie zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. A wywołać to wszystko przed zasłuchaną i wdzięczną publicznością, ty jedna tylko potrafisz.
Sławomir Pietras - dyrektor kierujący Teatrami Wielkimi i operami we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Poznaniu. Tygodnik "Angora" 31 XII 2017.

Inne recenzje:


Rok Niepodległości pisarka poświęca biografii Fryderyka Chopina - "Sercem Polak", a także wywiadowi - rzece dla Wydawnictwa "Iskry".

Spotkajcie się w Internecie z Barbarą Wachowicz: